นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอภาส 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง อปท. ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - วันที่ 6 มกราคม 2560จำนวน 4 รายการ ดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ด.ช.ปณิธิ กล้าผจญ)
- วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ด.ช.ยงยุทธ ไม่มีชื่อสกุล)
- วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ด.ญ.ระพีพรรณ จรรยาวุฒินันท์)
- วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ด.ญ.ธนนันท์ ศิลปนันท์)
>>รูปภาพกิจกรรม<<
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ มส.

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
สถิติผู้เยี่ยมชม
(เริมนับ ม.ค.60)


อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/อัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
สภานักเรียนของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงแนวทาง ในการพัฒนาขับเคลื่อนบทบาทของสภานักเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และร่วมปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียน
>>รูปภาพกิจกรรม<<
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานขยายโอกาส “หมากลางเกมส์” ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนเสรีวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองเขียว ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559 โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 
1. รายการเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
2. รายการเทเบิลเทนนิสคู่ผสม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
3. รายการเปตองหญิงคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
4. รายการเปตองทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
5. ตะกร้อลอดห่วงสากล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
>>รูปภาพกิจกรรม<<
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอโรบิค ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน >>รูปภาพกิจกรรม<<
คณะกรรมการนักเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ในการจัดกิจกิจกรรม "ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน" โดยจะเริ่มรับแลกขยะในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 60 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน >>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จัดการแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก หลังเลิกเรียนทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560 และจะทำการแข่งขันรอบชิงขนะเลิศในวันที่ 20 มกราคม 2560 >>รูปภาพกิจกรรม<<