นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ มส.
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวและกีฬา มส.
วิทยาลัยชุมชน
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ไอทีวัลเลย์แม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีอุตุนิยมวิทยา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
วิชาการดอทคอม
อุทยานการเรียนรู้
พ.ว.
สหวิชาการ
School Net
คุณครูดอทคอม
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
คลังปัญญาไทย
NewSchool
Sueksa
สารานุกรมเสรี
ศูนย์รวมสื่อ
ภาษาไทยภาษาทอง
นวัตรกรรมทางการศึกษา
KarnTV.net
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
มติชน
ข่าวสด
Bangkok Post

แนวหน้า
ผู้จัดการ
เว็บไซต์อื่นๆ
PowerPoint Template
PowerPoint-Searce
SIPA
NECTEC
ฟอนต์ดอทคอม
Thai Open Source
Google.com Hotmail
บริหารจัดการ E-Learning
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Free Web Counters
เริ่มนับตั้งแต่ 4 มี.ค. 55


 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียน
เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น เมืองทองธานีดังนี้
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ด.ช.นราวิชญ์ ปาลี ด.ช.เนติชัย วงค์คำภู ด.ช.ศิวกร วงศ์ประเสริฐ
ครูผู้ควบคุม นางเหมือนฝัน มีทรัพย์

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2557 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

บทความวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม 8 ประการ ของ นางจันทร์ทิพย์ วงค์คำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
[ดาวน์โหลดเอกสาร]
 

 
 
 

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำได้จัดกิจกรรมอบรมกีฬาหมากรุกไทย วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2557 ณ อาคารหมอกคำ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม(FB)

คณะครูโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำร่วมกันจัดทำแผนการสอน PBL ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม(FB)

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬา ระหว่าง วันที่ 18 ตุลาคม 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม(FB)


 
 
 


 
 
เคล็ดลับ 10 ประการในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
งานวิชาการ
โครงการทัศนศึกษา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการประชาสัมพันธ์ฯ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
          รายการกิจกรรมทั้งหมด
ฟอร์มเอกสาร

ใบลาป่วย /ลากิจ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
บันทึกข้อความ
SAR

           รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือราชการ
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
บทความวิชาการ
 Rethinking คิดใหม่ทำใหม
เอกสารนิเทศภายในโรงเรียน1
เอกสารนิเทศภายในโรงเรียน2
เอกสารนิเทศภายในโรงเรียน3
เกณฑ์สถานศึกษา 3D
รายละเอียด 3D
รายละเอียดเพิ่มเติม
Download
 MSN
 WinRAR
CPE17 AntiAutorun Anti Data EXE Flashget 2.0
Foxit Reader
Appserv2.6
FileZilla 3.3
Word2PDF
Ad-aware2008
Acrobat Reader

รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426

Copy Right@2010 by นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศ
Web Master : bjk_pao-school@hotmail.com แก้ไขข้อมูลล่าสุด 25 มกราคม 2553