โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดกิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา