โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน


กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
(16 ธ.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2560)

นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง อปท. ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - วันที่ 6 มกราคม 2560จำนวน 4 รายการ ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ด.ช.ปณิธิ กล้าผจญ), วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ด.ช.ยงยุทธ ไม่มีชื่อสกุล), วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ด.ญ.ระพีพรรณ จรรยาวุฒินันท์)
https://www.dropbox.com/sh/onlaytydgvnm7yo/AABXRN55ygKy_aNCNr5tfYpKa?dl=0

สภานักเรียนของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. 59 เพื่อชี้แจงแนวทาง ในการพัฒนาขับเคลื่อนบทบาทของสภานักเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และร่วมปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียน
https://www.dropbox.com/sh/q2h5ewq2c7i7a9z/AACOK3qfYKSUdRsxChDn-KGBa?dl=0

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานขยายโอกาส "หมากลางเกมส์" ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนเสรีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองเขียว ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559 โดยได้รับรางวัล ดังนี้
1. รายการเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. รายการเทเบิลเทนนิสคู่ผสม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3. รายการเปตองหญิงคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. รายการเปตองทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5. ตะกร้อลอดห่วงสากล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
https://www.dropbox.com/sh/ti6wjunavicrclp/AABkocoVJExVPQBBh1MJIroka?dl=0

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอโรบิค ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน
https://www.dropbox.com/sh/tdc6bt3ghdh0ba8/AAAg0ixe2DqlRBgBD0TqkkWQa?dl=0

คณะกรรมการนักเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ในการจัดกิจกิจกรรม "ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน" โดยจะเริ่มรับแลกขยะในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 60 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน
https://www.dropbox.com/sh/v0ejlbtczyx8nmz/AAA7OgD1xFEmsmVdUlPSMx7da?dl=0

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จัดการแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก หลังเลิกเรียนทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 60 - 12 ม.ค. 60 และจะทำการแข่งขันรอบชิงขนะเลิศในวันที่ 20 ม.ค. 60
https://www.dropbox.com/sh/ajvyealjxzqvuma/AADaAaP4qNpzeWaZSKRiZ992a?dl=0